Polska

O mężczyznach, którzy są mniej szczęśliwi od kobiet 

O mężczyznach, którzy są mniej szczęśliwi od kobiet 

Około 80% samobójstw w Polsce popełniają mężczyźni. Z kolei w przypadku prób samobójczych, 80% z nich podejmują kobiety – wynika z danych Komendy Głównej Policji. Istnieje wiele przyczyn tego zjawiska, ale jednym z nich są negatywne stereotypy, które kultywuje się od dawna. Od lat powtarza się, że mężczyzna musi być silny, nie płakać oraz radzić sobie z emocjami samemu. Niestety, skutkiem takiej praktyki jest dramatycznie wysoki poziom samobójstw wśród mężczyzn, którzy nie szukają pomocy specjalistów i nie dzielą się swoimi problemami z bliskimi. Dlatego postanowiliśmy spytać Polki i Polaków na ulicach Warszawy, czy są szczęśliwi i jakie są ich powody szczęścia bądź nieszczęścia? 

W ramach naszej sondy przeprowadzonej losowo wśród dziesięciu wybranych kobiet oraz mężczyzn zadaliśmy dwa proste, ale niezwykle istotne pytanie: “czy jest Pan/Pani szczęśliwa?” oraz “Jeśli tak/nie, to dlaczego?” Odpowiedzi na to pytanie pozwoliły nam poznać głębsze motywacje i przyczyny ich osobistych doświadczeń. 

Różnorodność odpowiedzi, jakie uzyskaliśmy, pozwoliła nam na ujawnienie jasnego trendu – wyraźnie widać, że mężczyźni są mniej szczęśliwi niż kobiety. Przeprowadzona sonda wykazała, że tylko 60% mężczyzn odpowiedziało, że odczuwa szczęście w swoim życiu. Najczęściej wymieniane czynniki wpływające to: poczucie własnej wartości, rodzina, satysfakcjonująca praca oraz posiadanie własnego mieszkania. Z kolei aż 40% mężczyzn z naszego badania stwierdziło, że odczuwa nieszczęście. Głównym powodem tego stanu rzeczy było poczucie samotności oraz słaba sytuacja finansowa. 

   W przypadku kobiet szczęście odczuwa aż 80% ankietowanych, co jest dużą różnicą w porównaniu do mężczyzn. Głównymi powodami szczęścia u ankietowanych kobiet było: możliwość podróżowania, posiadanie rodziny, małżeństwo, wnuki oraz dobre i godne życie. Tylko 20% kobiet odpowiedziało nam, że nie czują się szczęśliwe z powodu samotności. Nasza sonda przeprowadzona na wąskiej grupie badawczej na ulicach Warszawy, pokrywają się z ogólnopolskimi badaniami przeprowadzonymi przez niezależne instytucje, w których również wnioskiem było to, mężczyźni są mniej szczęśliwi od kobiet.  

Podsumowując, wyniki naszej sondy oraz ogólnopolskich badań wykazały, że mężczyźni są mniej szczęśliwi niż kobiety, a przyczynami tego stanu rzeczy są m.in. negatywne stereotypy oraz brak otwartości na szukanie pomocy specjalisty czy dzielenie się problemami z bliskimi. Dlatego zachęcamy wszystkich do chodzenia do specjalistów, którzy pomogą im w radzeniu sobie z emocjami i poprawieniu jakości życia. Warto pamiętać, że nie ma nic złego w szukaniu pomocy i że to znak siły, a nie słabości. 

Fot. Whoislimos / Unsplash

Udostępnij

O autorze

Founder, Redaktor Naczelny, CEO